Actievoorwaarden

“Win met Luna e Terra een 3-daagse reis voor 2 personen naar de Italiaanse olijfolieleverancier: Bioleificio San Francesco!”

1. Algemeen
1.1 De actie loopt zes weken van maandag 28-09-2020 tot en met zondag 08-11-2020.
1.2 Deelnemers aan de actie dienen minimaal 18 jaar te zijn op het moment van inzending.
1.3 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
1.4 Medewerkers van Ekoplaza, biologische speciaalzaken en moederbedrijf Udea zijn uitgesloten van deelname aan de consumenten winacties.

2. De actie
2.1 Voor deelname aan deze actie is de aanschaf van de Luna e Terra extra vierge Italiaanse olijfolie verplicht.
2.2 “Win met Luna e Terra een 3-daagse reis voor 2 personen naar de Italiaanse olijfolieleverancier: Bioleificio San Francesco!”. De 3-daagse reis zal in het najaar van 2021 plaatsvinden. Het verblijf zal plaatsvinden in een door Luna e Terra gekozen hotel in de regio van onze leverancier.
2.3 Elke deelnemer mag maximaal één keer meedoen aan de actie.
2.4 De actie is niet geldig op andere Luna e Terra producten, anders dan de Luna e Terra extra vierge Italiaanse olijfolie.
2.5 De korting is niet geldig gedurende de hele actieperiode van deze winactie. En geldt alleen voor aangegeven weeknummers op de actiekaartjes.

3. Termijn
3.1 Deelname aan de winactie dient uiterlijk op zondag 8 november 2020 via de Luna e Terra website binnen te zijn.
3.2 De bekendmaking van de prijswinnaars zal uiterlijk plaatsvinden op dinsdag 10 november 2020. En worden telefonisch op de hoogte gesteld.
3.3 I Indien de prijswinnaars van de reis naar Italië of één van de tien Luna e Terra boodschappenpakketten niet reageren op de bekendmaking voor dinsdag 10 november 2020, vervalt het recht op één van deze prijzen.

4 Aanbod Reis: “Win met Luna e Terra een 3-daagse reis voor 2 personen naar de Italiaanse olijfolieleverancier: Bioleificio San Francesco!”.
4.1 De vlucht van de reis wordt maximaal zes maanden van tevoren geboekt door Luna e Terra.
4.2 De winnaar wint een 3-daags verblijf dat voorziet in logies. De kosten van de accommodatie zoals hiervoor vermeld komen voor rekening van Luna e Terra.
4.3 De winnaar krijgt een complete rondleiding bij onze leverancier en krijgt zo inzicht in het complete proces om tot een overheerlijke Italiaanse extra vierge olijfolie te komen van Demeterkwaliteit.
4.4 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.5 Reiskosten van en naar het hotel (n.t.b. door Luna e Terra) komen voor rekening van de prijswinnaar.
4.6 Kosten gemaakt in het hotel naast logies zijn voor rekening van de prijswinnaar.
4.7 Winnaars van de actie worden geacht zich te houden aan het geldende huisreglement van het door Luna e Terra gekozen hotel (accommodatie wordt nader bepaald).
4.8 Luna e Terra bepaalt de verblijfsperiode voor de prijswinnaar. Deze zal plaatsvinden het het najaar in 2021, tenzij het reisadvies verandert door omstandigheden (bijvoorbeeld Covid-19).
4.9 Luna e Terra behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op luna-e-terra.nl/actie.luna-e-terra.nl/actie