Background LunaeTerra

LunaeTerra is het merk voor biologisch-dynamische voeding

Voor LunaeTerra is biologisch-dynamisch de meest duurzame vorm van landbouw. Het gaat de biologisch-dynamische boer niet om het ‘gewoonweg’ volgen van de regeltjes, maar juist om opmerkzaamheid en creativiteit. Om te voelen, zien en ruiken wat de grond, het dier of gewas nodig heeft en daar op in te spelen.

Biologisch-dynamische boeren maken niet alleen gebruik van de aarde, ze zoeken ook naar natuurlijke hulpmiddelen om haar sterker en rijker te maken. Ze werken met de kracht van de natuur en stellen natuurlijke groei centraal, in het vertrouwen dat de oplossing altijd in de natuur te vinden is.

Oog voor elkaar, zorg voor de aarde en de dieren, zoals het hoort te zijn. Hierdoor kunnen niet alleen wij, maar ook onze (klein)kinderen zo lang mogelijk genieten van de aarde.

Deze nauwe samenwerking tussen mens en natuur zorgt voor vitale producten, vol van smaak.

Laat je verwonderen, verrassen en verleiden door het beste wat de natuur ons te bieden heeft. Grote kans dat er een wereld voor je open gaat …